VIDEO CLIPS
Clip 1: Vietnam News
Clip 2: Vietnam News
Clip 3: BBC World


Chúng tôi đang mở rộng thị trường, và muốn liên lạc với các đối tác trong và ngoài nước mà đã có sẳn hệ thống phân phối.
Vui lòng nhập đầy đủ thông tin và gửi về cho chúng tôi.

Họ & tên *
Địa chỉ
Thành phố *
Điện thoại *
Email *
Nội dung *
Xin liên lạc với chúng tôi ở địa chỉ sau:
In Saigon: Indochine Estates Coffee & Tea Co. Ltd.
17/3 Nguyen Huy Tuong
P 9, Q. Binh Thanh, HCM, Vietnam
Tel: 848-3510-1435
Fax: 848-3551-3443

In Seattle: Third Republic Coffee
318 17th Avenue East
Seattle, WA 98112
Tel / Fax: 866-600-1717

Tại Hoa Kỳ & Canada, quý khách có thể đặt mua các sản phẩm của Indochine Estates qua các links sau đây:
www.vietnamese-coffee.com
www.tamarindtreerestaurant.com/index.php?page=gift_shop

 

 

 
© 2005 Indochine Estates Coffee. All Rights Reserved.